شعار ایشان همیشه این بوده که دستورالعمل ها و تئوری ها به تنهایی هیچ کمکی به سازمان ها نمی کند بلکه باید تئوری ها و توصیه های مدیریتی را در عمل اجرا کرد.

دکتر علیرضا زارع زیدی

دکتر علیرضا زارع زیدی متولد زمستان 1351 است. ایشان بمدت بیست سال بعنوان مشاور، کوچ و مدرس منابع انسانی در سازمان های مختلف فعالیت کرده است. آنچه وی را از دیگر مشاوران و مدرسان منابع انسانی متمایز کرده تلفیق علم و تجربه است…. زیرا آنچه بعنوان تئوری مطرح می کند همان اقداماتی است که در سازمان های مختلف توسط خود ایشان اجرا شده است.

نکته مهم در کارنامه کاری ایشان نگاه نقادانه اش به نحوه مدیریت در سازمان هاست، زیرا باور دارد که با کمی تغییر نگرش و تغییر رفتار مدیران، میتوان سازمانها را به مرکز نخبه یابی، نخبه داری و نخبه سازی تبدیل کرد و از این طریق با افزایش بهره وری میتوان توسعه سازمانها را عملی کرد. به همین دلیل وقتی ایشان بعنوان مشاور در سازمان ها حضور پیدا می کند هم زمان هم کوچ کردن مدیران، آموزش و سیستم سازی را انجام می دهد و هم خودش مستقیما مدیریت بر کارکنان را بر عهده گرفته و انگیزه بخشی و بهبود فرایندها را با مشارکت کارکنان و مدیران به پیش می برد… شعار ایشان همیشه این بوده که دستورالعمل ها و تئوری ها به تنهایی هیچ کمکی به سازمان ها نمی کند بلکه باید تئوری ها و توصیه های مدیریتی را در عمل اجرا کرد.

دکتر علیرضا زارع زیدی علاوه بر 20 سال تجربه و اقدامات عملی در سازمان ها، فعالیت های علمی و پژوهشی اش را در این مدت رها نکرده و تلاش کرده آنچه در سازمان ها بعنوان چالش می بیند و یا آنچه را که در عمل تجربه کرده، با زبان علمی برای دانشجویان و محققان کشور در قالب مقاله و یا سخنرانی منتشر کند.

  با یک سرچ ساده در گوگل می توانید دهها مقاله تالیف شده ایشان را ملاحظه نمایید که همه این مقالات در راستای حل چالش ها و مشکلات حوزه منابع انسانی است. هم چنین ایشان عضو هیئت علمی و سخنران دهها کنفرانس داخلی و بین المللی بوده و در بیش از 10 مجله علمی تخصصی مدیریت بعنوان سردبیر و یا هیئت تحریریه فعالیت دارد.