دکتر علیرضا زارع زیدی (مشاور منابع انسانی)

شما نیاز به یک کوچ و مشاور منابع انسانی دارید تا ضربان قلب و بیماری های احتمالی سازمانتان را شناسایی و داروی مناسب را برای درمان تجویز کند. بخشی از خدمات مشاوره ایشان شامل : انگیزه بخشی به کارکنان و رفع تعارضات سازمانی، سیستم سازی و بهبود فرایندها، بهسازی واحد فروش، جذب و استخدام نیروهای کارآمد و پیاده سازی سیستم مدیریت عملکرد می باشد.

25 سال

سابقه مشاوره و کار اجرایی

5350

مدیر ارشد و میانی سازمان ها

8300 ساعت

سابقه مشاوره منابع انسانی

9700 ساعت

سابقه تدریس مدیریت

جلسات مشاوره حضوری

جلسات مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی در تمای شهرهای ایران و در محل سازمان متقاضی برگزار می شود. برای رزرو وقت مشاوره حضوری با شماره   02165548539   تماس بگیرید.

جلسات مشاوره آنلاین و تلفنی

اگر به هر دلیلی امکان جلسات حضوری را ندارید، جای هیچ نگرانی وجود ندارد ما برای آن راه حلی داریم. در این حالت جلسه شما بصورت تلفنی و یا از طریق بستر آنلاین فراهم خواهد شد. در صورت تمایل با شماره   02165548539   تماس بگیرید.

دکتر علیرضا زارع زیدی

ایشان باور دارد با کمی تغییر نگرش و تغییر رفتار مدیران، میتوان سازمانها را به مرکز نخبه یابی، نخبه داری و نخبه سازی تبدیل کرد و از این طریق با افزایش بهره وری میتوان توسعه سازمانها را عملی کرد. به همین دلیل وقتی ایشان بعنوان مشاور در سازمان ها حضور پیدا می کند هم زمان هم کوچ کردن مدیران، آموزش و سیستم سازی را انجام می دهد و هم خودش مستقیما مدیریت بر کارکنان را بر عهده گرفته و انگیزه بخشی و بهبود فرایندها را با مشارکت کارکنان و مدیران به پیش می برد.

جذب و استخدام نیروهای کارآمد

جذب و نگهداشت نیروهای کارآمد اولویت سازمان های حرفه ای می باشد زیرا هیچ سازمانی بدون حضور نیروهای توانمند به توسعه نخواهد رسید.

سیستم سازی و بهبود فرایندها

بدون سیستم سازی و بهبود فرایندها و همچنین بدون پاسخگو کردن کلیه مدیران و ارکان سازمان، نمی توان انتظار افزایش بهره وری داشت.

ارائه پیشنهادات خلاقانه توسط پرسنل

با افزایش انگیزه و آموزش مهارت مربی گری به مدیران، می توان بهترین پیشنهادات خلاقانه را از پرسنل دریافت کرد.

پیاده سازی سیستم مدیریت عملکرد

با پیاده سازی منصفانه سیستم مدیریت عملکرد و تعیین شاخص های مناسب، می توان براساس عملکرد واقعی هر شخص به وی حقوق و مزایا پرداخت کرد.

بهسازی واحد فروش و افزایش درامد

واحد فروش شریان حیاتی و درآمد ساز هر سازمانی است. بنابراین آموزش و بهسازی واحد فروش مهمترین اولویت است.

تشکیل شورای راهبردی و پیاده سازی سیستم حل مسئله

با ایجاد فرایند نخبه یابی و نخبه سازی می توان تیمی از بهترین های سازمان را جهت انجام سیستم حل مسئله ایجاد کرد.

پاسخِ سوالات احتمالی خود را در این قسمت مشاهده کنید

سوالاتی که شما از ما پرسیده‌اید

هر جلسه مشاوره 90 دقیقه است و در طول این بازه زمانی سوالات شما پاسخ داده می‌شود و ایده‌های جدیدی از ما دریافت خواهید کرد.

هر جلسه مشاوره 90 دقیقه است و در طول این بازه زمانی سوالات شما پاسخ داده می‌شود و ایده‌های جدیدی از ما دریافت خواهید کرد.

هر جلسه مشاوره 90 دقیقه است و در طول این بازه زمانی سوالات شما پاسخ داده می‌شود و ایده‌های جدیدی از ما دریافت خواهید کرد.

هر جلسه مشاوره 90 دقیقه است و در طول این بازه زمانی سوالات شما پاسخ داده می‌شود و ایده‌های جدیدی از ما دریافت خواهید کرد.

هر جلسه مشاوره 90 دقیقه است و در طول این بازه زمانی سوالات شما پاسخ داده می‌شود و ایده‌های جدیدی از ما دریافت خواهید کرد.

هر جلسه مشاوره 90 دقیقه است و در طول این بازه زمانی سوالات شما پاسخ داده می‌شود و ایده‌های جدیدی از ما دریافت خواهید کرد.

هر جلسه مشاوره 90 دقیقه است و در طول این بازه زمانی سوالات شما پاسخ داده می‌شود و ایده‌های جدیدی از ما دریافت خواهید کرد.

هر جلسه مشاوره 90 دقیقه است و در طول این بازه زمانی سوالات شما پاسخ داده می‌شود و ایده‌های جدیدی از ما دریافت خواهید کرد.

فرم درخواست مشاوره