دلایل اهمیت جایگاه واحد منابع انسانی در سازمان ها چیست؟

اشتراک گذاری :

میدانیم امروزه سازمان ها برای اینکه بتوانند در فضای رقابتی باقی بمانند باید بیش از هر زمان دیگری روی کارکنان مستعد و توانمند خود سرمایه گذاری کنند زیرا آنها مزیت رقابتی سازمان ها هستند. اما برای حفظ و نگهداشت نیروهای توانمند واحد منابع انسانی باید جایگاه ویژه و متمایزی داشته باشد. در این ویدیو دکتر علیرضا زارع زیدی – مشاور منابع انسانی در خصوص دلایل اهمیت جایگاه واحد منابع انسانی در سازمان ها به موارد مهمی اشاره کرده است.

ویدیوهای مرتبط

نظرات

عنوان تست

عنوان تست