مدیران، اجازه بدهید کارکنان حرف بزنند!

اشتراک گذاری :

بعضی مدیران، سکوت کارکنان را بیشتر از صدای آنان دوست دارند. اما وقتی کارکنان صحبت نمی کنند به این معناست که آنها امید و تمایل خود را برای تغییر دادن شرایط و بهبود بخشیدن به اوضاع از دست داده اند. از طرف دیگر، صحبت کردن در مورد سازمان و مسائل آن، پیشنهاد دادن برای حل و فصل مشکلات سازمان، سوال کردن در مورد آینده شغلی و آینده سازمان و… از مهمترین نشانه های دلبستگی سازمانی است. کارکنان به 2 دلیل برای صحبت کردن در سازمانها دچار تردید می شوند: 1. آیا صحبت کردن آنان منجر به نتیجه مطلوب می شود؟ و آنچه می گویند و یا می خواهند مورد پذیرش واقع می شود و گوش شنوایی هست؟ 2. آیا صحبت کردن برای کارکنان خطرآفرین است؟ آیا مدیران انتقادپذیر هستند؟ و یا شاید سایر کارکنان برای خودشیرینی ممکن است بر علیه وی گارد بگیرند و…

ویدیوهای مرتبط

نظرات

عنوان تست

عنوان تست