مدیریت بر دهه هفتادی ها

اشتراک گذاری :

برای مدیریت صحیح بر کارکنان و برای اتخاذ تصمیات درست مدیریتی، باید قبل از هر چیزی محیط سازمان، منابع و امکانات موجود، نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدات سازمان را بشناسید و بعد با لحاظ کردن تمام این عوامل بتوانید تصمیم صحیحی اتخاذ کنید. این روزها با ورود کارکنان نسل جدید و دهه هفتادی به بازار کار، این تصمیم گیری ها بسیار سختر از گذشته شده، چون روحیات و خواسته های دهه هفتادی ها بسیار متفاوت با نسل‌های پیشین است. به همین دلیل سازمانها با ورود کارکنان دهه هفتادی، با چالش های زیادی مواجه شدند. دکتر علیرضا زارع زیدی در این ویدئو در خصوص چالش‌های حضور کارکنان نسل جدید در سازمانها صحبت کرده است و هم چنین ایشان دوره آموزشی ۸ ساعته را در همین خصوص برای سازمانها تدوین نموده است.

ویدیوهای مرتبط

نظرات

عنوان تست

عنوان تست