مدیر منابع انسانی، دزدگیر سازمان

اشتراک گذاری :

به عنوان یک مدیرعامل و یا مدیر ارشد اگر یک روز وارد دفتر کارتان شوید و ببینید که کامپیوتر روی میز که حاوی اطلاعات محرمانه سازمان بوده توسط شرکت رقیب به سرقت رفته، چه واکنشی نشان می دهید؟!! ️قطعا به پلیس و حراست سازمان اطلاع می‌دهید و سریعا جلسه ای تشکیل می دهید و مقصران احتمالی را شناسایی و تنبیه می کنید و…. ️حالا مثال دیگر… فرض کنید وارد دفتر کارتان شدید و این بار متوجه شدید که یکی از مهمترین کارکنان شما توسط رقیب دزدیده شده و از سازمان شما به سازمان رقیب رفته است؟؟ این بار چه واکنشی نشان می دهید؟؟؟ تفاوت واکنش مدیران ارشد در چنین مثالی، دقیقا فاصله چنین شرکتهایی را تا مرز توسعه یافتگی نشان می دهد!! در این ویدئو در خصوص مدیران مستقیم و مدیران منابع انسانی صحبت شده است که بعنوان کسانی که می‌توانند از روی نشانه ها و رفتارهای کارکنان، میزان علاقمندی و بی انگیزگی آنان به کار و شرکت متبوعه را شناسایی کنند و همانند دزدگیرهای سازمان به برخی واکنش ها حساس شده و آژیر خطر را به صدا درآورند و جلوی خروج کارکنان و دزدیده شدن آنان را بگیرند.

ویدیوهای مرتبط

نظرات

عنوان تست

عنوان تست