نقش های جدید مدیران منابع انسانی در سازمان ها چیست؟

اشتراک گذاری :

در ویدیوهای قبلی هم در خصوص دلایل اهمیت جایگاه واحد منابع انسانی صحبت کردیم و هم به فهرستی از شرایط احراز و شایستگی های مدیران منابع انسانی اشاره کردیم زیرا مدیران منابع انسانی در سالهای اخیر جایگاه مهمتری در سازمان ها دارند و به همین دلیل باید نقش های مهمتری را بر عهده بگیرند. در این ویدیو به نقش ها و وظایف نوین مدیران منابع انسانی اشاره شده است.

ویدیوهای مرتبط

نظرات

عنوان تست

عنوان تست