گفتگوی دکتر علیرضا زارع زیدی با پیج مدیران کشور ایران در خصوص اهمیت منابع انسانی در توسعه سازمان

اشتراک گذاری :

برای رسیدن به توسعه و تحول سازمانی، به منابع مناسب و بستر سازی صحیح احتیاج است. نقش مدیران منابع انسانی و جایگاه واحد منابع انسانی در این راه بسیار حائز اهمیت است. متولی منابع نقش مهمی در توانمندسازی، بسترسازی، ایجاد انگیزه و رفع تعارضات سازمانی دارد. به عبارت دیگر، هیچ سازمانی به توسعه نمی رسد مگر اینکه مدیر منابع انسانی بسیار با تجربه و توانمندی را در اختیار داشته باشد. در این ویدئو گفتگوی کامل دکتر علیرضا زارع زیدی را با مدیر پیج مدیران کشور ایران مشاهده می‌کنید که به موارد مهمی در این خصوص اشاره کرده است. مشاهده این ویدئو را به تمامی افراد سازمانها، خصوصا مدیران ارشد پیشنهاد میکنیم.

ویدیوهای مرتبط

نظرات

عنوان تست

عنوان تست