۱۰ ویژگی کارکنان وفادار به سازمان

اشتراک گذاری :

کارکنان عاشق سازمان و پرسنلی که وفاداری و تعلق سازمانی بالایی دارند، عامل اصلی موفقیت سازمانها هستند. ️به همین دلیل این گروه از کارکنان باید توسط مدیران شناسایی شده و مورد تقدیر و تشویق قرار گیرند. در این میان نقش مدیر مستقیم و مدیران منابع انسانی بسیار مهم و حیاتی است. ۱۰ ویژگی کارکنان وفادار به سازمان عبارتند از: ۱) از سازمان انتقاد می‌کنند اما محرمانه و خیرخواهانه ۲) هر کجا که لازم باشد با حرارت و تعصب از سازمان دفاع می‌کنند. ۳) سازمان را با هر شرایطی و پیشنهادی ترک نمی‌کنند. ۴) دیگران را برای پیوستن به سازمان و ماندن تشویق می کنند. ۵) هم شرح وظایف خود را انجام می‌دهند و هم آماده پذیرش مسئولیت های بیشتری هستند. ۶) به سرنوشت و چشم انداز سازمان اهمیت می‌دهند. ۷) با افتخار و غرور محصولات سازمان را به دیگران معرفی می‌کنند. ۸) با افتخار سازمان و محل کار خود را به دوستان و خانواده خود معرفی می‌کنند. ۹) رفتار آنها همانند رفتار مالکان و سهامداران سازمان است. ۱۰) از موفقیت های سازمان به وجد می آیند و افتخار می‌کنند.

ویدیوهای مرتبط

نظرات

عنوان تست

عنوان تست