۶ نشانه سازمان های سمّی و نخبه کُش

اشتراک گذاری :

کارکنان ارزشمند هیچگاه عمر خود را در چنین سازمان‌هایی تلف نمی کنند، سازمان‌های سمی و نخبه کش نیز محکوم به شکست و افول سازمانی هستند. مدیران چنین سازمان‌هایی باید در کوتاه ترین زمان به فکر بهبود و اصلاح امور باشند و از مشاورین با تجربه و متخصصان منابع انسانی استفاده کنند. ۶ نشانه سازمان‌های سمی و نخبه کش: ۱) مدیر مداخله گر دارد ۲) فضایی برای انتقاد نیست ۳) ناخواسته شما را درگیر حاشیه می‌کند ۴) شرح وظایف نامشخص و غیرشفاف است ۵) آموزش و یادگیرندگی ارزش نیست ۶) در محیط پر از اشتباه، هر گونه اشتباه تنبیه شدید در پی دارد!

ویدیوهای مرتبط

نظرات

عنوان تست

عنوان تست