7 توصیه به مدیران برای بهبود عملکرد کارکنان

اشتراک گذاری :

خیلی از مدیران از عملکرد نامناسب کارکنان و از بهره وری پایین سازمان می نالند و همیشه هم کارکنان و مرئوسین را مقصر می دانند، در حالیکه بهتره کمی هم به رفتارها و عملکرد خودشان نگاه کنند تا ببینند تا چه حد آموزه های مدیریتی را در سازمانشان پیاده می کنند؟ در این ویدیو برای افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و بهبود عملکرد کارکنان، انجام ۷ عمل ساده به مدیران توصیه شده است که بخشی از مباحث دوره آموزشی اصول سرپرستی پیشرفته است که توسط دکتر علیرضا زارع زیدی در سازمان‌های مختلف در حال برگزاری است.

ویدیوهای مرتبط

نظرات

عنوان تست

عنوان تست