فهرست مطالب

عملکرد منابع انسانی چگونه به داد سازمان ها می رسد؟

عملکرد منابع انسانی اهمیت زیادی در رشد و توسعه کلی سازمان ها دارد. به طور کلی تأثیر مثبتی را که یک تیم HR با عملکرد بالا می تواند بر یک سازمان داشته باشد – چه بزرگ ، چه متوسط و چه کوچک – قابل توجه است. وقتی به فعالیتهای کلی سازمان بیشتر بپردازیم، واقعیت تأثیر منابع انسانی در امور روزمره به طور فزاینده ای آشکار می شود. بخش قابل توجهی از رهبری و هویت سازمان را می توان به قدرت استراتژی های مدیریت منابع انسانی نسبت داد. مشاور منابع انسانی کارکردهای مهم بسیاری از جمله استخدام، مدیریت عملکرد، آموزش، توسعه و … برای سازمان دارد. در ادامه می خوانیم:

مدیریت منابع انسانی چیست؟

امروزه یکی از موضوعات مهم در سازمان ها و جریان پر تلاطم کسب و کارها و رقابتی شدن آن‌ها موضوع مدیریت منابع انسانی است. همین موضوع از محورهای اصلی خدمات مشاوره مدیریت در سازمان ها می باشد. موضوعی که لزوم توجه به آن می‌تواند در بردارنده نتایج فوق العاده‌ای باشد. مدیریت منابع انسانی چیست؟ به مجموعه سیاست ها و اقدامات که به جنبه هایی از فعالیت کارکنان بستگی دارد، مدیریت منابع انسانی (Human Resource Management)  گفته می شود. از جمله ی این فعالیت و اقدامات می توان به جذب کارمند، آموزش، ارزیابی، پاداش، فراهم نمودن محیط سالم برای کارمندان اشاره داشت. مدیریت منابع انسانی به عنوان یک واحد به سازمان ها کمک می کند تا در افق زمانی بلند مدت، با کمترین هزینه، حداکثر کارایی را از کارکنان برای حرکت در راستای اهداف استراتژیک سازمان، کسب نماید. در واقع هدف از مدیریت منابع انسانی کمک به شرکت در رسیدن به اهداف استراتژیک خود است.

معرفی و بررسی 8 کارکرد اصلی منابع انسانی برای یک سازمان

1- برنامه ریزی منابع انسانی

اولین کارکرد اصلی منابع انسانی، برنامه ریزی منابع انسانی است. برنامه‌ریزی منابع انسانی یعنی سازمان ما در آینده به چه تعداد افراد با چه مهارت‌ها و قابلیت‌هایی نیاز دارد و این نیازها را از چه منابعی باید تامین کند؟ آگاهی به این مسئله برنامه‌های مربوط به استخدام، گزینش، مدیریت عملکرد، آموزش و توسعه و سایر کارکردهای منابع انسانی را شکل خواهد داد. درحقیقت فرایند برنامه‌ریزی منابع انسانی وقتی کامل می‌شود که علاوه بر تعداد نیروی انسانی مورد نیاز سازمان حاوی اطلاعات دقیقی در مورد دانش، مهارت‌ها و شایستگی‌های نیروی انسانی هم باشد، یعنی علاوه بر کمیت، کیفیت را نیز لحاظ نماید.

2- استخدام و گزینش

استخدام یکی از وظایف اصلی مدیریت منابع انسانی می باشد. HRM برای دستیابی و حفظ کارکنان واجد شرایط و کارآمد برای رسیدن به اهداف شرکت است. همه اینها با استخدام کارمندان مناسب از لیست متقاضیان و کاندیداهای مطلوب آغاز می شود. HRM به منبع دهی و شناسایی نامزدهای ایده آل برای مصاحبه و انتخاب کمک می کند. سپس داوطلبان تحت یک فرآیند غربالگری جامع قرار می گیرند تا مناسب ترین داوطلبان را از مجموعه متقاضیان فیلتر کنند. سپس از داوطلبان انتخابی در دوره های مختلف مصاحبه گرفته می شود تا مهارت ها، دانش و تجربه کاری خود را برای موقعیت شغلی مورد آزمایش و تجزیه و تحلیل قرار دهند. پس از اتمام وظایف اصلی HRM در استخدام، داوطلب پس از دور مصاحبه انتخاب می شود و پیشنهاد شغل در موقعیت های شغلی مربوطه به آنها ارائه می گردد. این فرایند از این جهت مهم است که بالاخره این کارمندان منتخب به شرکت در تحقق اهداف و اهداف خود کمک می کنند.

3- آموزش و توسعه

انجام آموزش و مهارت های لازم و مناسب و همچنین توانمندسازی داوطلب های انتخاب شده از وظایف اساسی منابع انسانی است. از این گذشته، موفقیت سازمان به این بستگی دارد که کارکنان چقدر برای کار آموزش دیده اند و رشد و توسعه آنها در داخل سازمان چگونه است.

نقش منابع انسانی باید اطمینان از این باشد که کارمندان جدید دانش و مهارت خاص شرکت را برای انجام کارآمد وظیفه خود کسب می کنند. این باعث افزایش کارایی و بهره وری کلی نیروی کار می شود که در نهایت منجر به تجارت بهتر شرکت می گردد. مدیریت منابع انسانی نقش بسیار مهمی در آماده سازی کارمندان برای وظایف و مسئولیت های بزرگتر دارد ، که منجر به توسعه کلی کارمندان در محل کار می شود. و سازمانی که فرصتهای رشد و توسعه کافی را برای کارمندان خود فراهم می کند، سازمانی سالم قلمداد می شود.

4- مدیریت عملکرد

مدیریت عملکرد موثر کارمندان، یکی از اقدامات اساسی مشاور تحول سازمانی می باشد که همین امر از کارکردهای اصلی منابع انسانی نیز محسوب می شود. مدیریت کارآمد عملکرد تضمین می کند که خروجی کارمندان با اهداف سازمان مطابقت دارد. مدیریت عملکرد نه تنها بر عملکرد کارمند بلکه بر عملکرد تیم، بخش و کل سازمان متمرکز است. مدیریت درست عملکرد سه مورد رهبری درست، هدف‌گذاری شفاف و بازخوردگیری مؤثر را نیز با خود درگیر می‌کند.

5- پاداش ها و مزایا

تقدیر از کارمندان به خاطر موفقیت ها و اعطای پاداش و مزایا همانند پرداخت حقوق خوب به آنان ضروری است. نقش مدیریت منابع انسانی فرمول بندی مزایای جذاب و در عین حال کارآمد و جبران خسارت برای جذب کارکنان بیشتر به محل کار بدون ایجاد مزاحمت در امور مالی شرکت می باشد. منابع انسانی می تواند از پاداش ها به عنوان اهرمی برای افزایش بهره وری کارمندان و همچنین ایجاد تصویر عمومی خوب از تجارت استفاده کند. بنابراین، یکی از وظایف اصلی بخش منابع انسانی تعیین سیاست ها و دستورالعمل های روشن در مورد اعطای مزایا و پاداش به آنها است. این امر باعث ایجاد برابری و ایجاد شفافیت در بین کارکنان و مدیریت در سازمان می شود. از این گذشته، میزان رضایت کارمندان در محل کار مستقیماً با پاداش ها و مزایایی که دریافت می کنند، مرتبط است.

6- روابط مدیریتی

روابط در کار به طور معمول به دو بخش تقسیم می شود – روابط مدیریتی و روابط کار. در حالی که روابط کار عمدتا مربوط به رابطه بین نیروی کار و شرکت است، روابط مدیریتی به رابطه بین فرایندهای مختلف یک سازمان می پردازد. روابط مدیریتی میزان کارهایی را که باید در یک روز مشخص انجام شود و نحوه بسیج نیروی کار برای تحقق هدف را تعیین می کند مانند دادن یک پروژه خاص به یک گروه مناسب کارمندان برای اطمینان از اتمام کارآمد پروژه. در عین حال، این کار مدیریت برنامه های کاری کارمندان را نیز برای اطمینان از ادامه بهره وری به همراه دارد. ضروری است که منابع انسانی برای حفظ کارایی و بهره وری شرکت ، چنین روابطی را به طور موثر اداره کنند.

7- مشارکت و ارتباطات کارمندان

مشارکت و ارتباطات کارمندان یک قسمت مهم در هر سازمانی است، درواقع کارمندان باید بتوانند در مورد موضوعات مرتبط با آنها، براحتی و بدون هیچ دغدغه خاطری بشنوند و بگویند. منابع انسانی می تواند مشارکت کارمندان را به صورت یکپارچه مدیریت کند. تیم های منابع انسانی کارمندان سازمان را بیش از دیگران می شناسند. این امر به آنها در برنامه ریزی فعالیتهای تعامل برتری می بخشد. ارتباط و تعامل مناسب معجزه هایی را برای کارمندان و همچنین سازمان به همراه خواهد داشت. هرچه کارمندان بیشتر درگیر شوند ، متعهدتر و با انگیزه تر خواهند بود. سطوح بالاتر مشارکت، بهره وری بهتر و رضایت بیشتر کارکنان را تضمین می کند.

8- سلامت و ایمنی

منابع انسانی در اجرای مقررات بهداشت و ایمنی نقش مهمی ایفا می کنند. تبدیل کردن این مقررات به بخشی از فرهنگ شرکت یکی از اساسی‌ترین کارکردهای منابع انسانی است. هر کارمندی باید بطور اجبار از مقررات بهداشت و ایمنی وضع شده توسط سازمان پیروی کند. ادغام مقررات ایمنی و بهداشت با رویه های شرکت یا فرهنگ، روش صحیحی برای اطمینان از ایمنی کارکنان است. در نظر گرفتن این مقررات ایمنی به عنوان بخشی از فعالیتهای شرکت یکی از مهمترین عملکردهای منابع انسانی است.

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب

نوشته های تازه